Kommunikation är en av de viktigaste uppgifterna i kristider, men hur håller man ihop det? Här är en enkel guide som hjälper dig som marknadsansvarig att ställa om kommunikationsstrategin under Coronakrisen.

Lägg befintlig kommunikationstrategi på hyllan tills krisen är över.

Om du har en kommunikatinstrategi, gå igenom vilka delar som är aktuella att hålla kvar vid just under krisperioden. Plocka ut de delarna, tydliggör dem för alla i teamet om vad, varför och hur du ser att de tjänar företagets syften just nu. Efter det, lägg befintlig kommunikationsstrategi på hyllan! Fokusera framåt på att skapa en tillfällig strategi.

Skapa en interim-strategi.

Eftersom det ska gå snabbt kan en checklista vara till hjälp.

Kavla upp ärmarna och skapa en tillfällig kommunikationsstrategi. Om ni är ett litet marknadsföringsteam så kan alla bidra. Om ni är fler än en handfull personer är det klokt att utse några få för uppgiften. Eftersom det ska gå snabbt kan en enkel checklista vara till hjälp.

  • Vilka kan hjälpa er? (vilka partners är centrala under krisläget)
  • Vad kan ni/företaget göra? (vilka aktiviteter är centrala under perioden framåt)
  • Hur kan ni hjälpa? (Vilket värde kan du skapa?)
  • Hur kan ni interagera (Hur påverkas er kundkontakt/relation/leverans av coronakrisen)
  • Vem kan ni hjälpa? (Vilken målgrupp kan du bäst ge värde till utifrån krisperspektivet?)
  • Vad kan ni leverera? (Vilka är dina främsta resurser utifrån direktiv och förutsättningar?)
  • Hur når ni ut? (Vilka kanaler kan du använda? Egna, köpta, press)
  • Vad kostar det? (vad behöver du satsa i resurser?)
  • Vad ger det? (Vad skapar det för resultat och hur mäter du)

Vilka roller behöver förändras?

Förändra ditt team till stabsläge: Kanske kan och bör några roller förändras för att klara av utmaningens nya behov? Kan till exempel hen i receptionen skriva nyhetsbrev? Kan VD göra instagram-live-debut? Kan din externa byrå innovera? Ta kraften ur människors förmåga att anpassa sig och vilja göra gott! 

Använd video och live.

I oroliga tider letar de flesta efter uppriktiga ledare.

Nyttja den digitala vågen. Företagets ledarskap är viktigt, både för intern kommunikation och ut mot marknaden. Våga använda video och live. I oroliga tider letar de flesta efter uppriktiga och tillgängliga ledare.

Varumärket – det är din röst som är viktig här!

Luta dig mot de värden som sedan gammalt gäller i kriskommunikation.

Krissituationer ger dig möjligheter att verkligen visa vad varumärket går för. Hur företaget tar ställning, backar upp och agerar nu färgar av sig på lång sikt. Luta dig mot de värden som sedan gammalt gäller i kriskommunikation. Ärlighet, öppenhet, ansvar och konsekvens.

Kommunicera öppet, ärligt och ofta. Men var noga med att inte överskrida din roll och börja erbjuda medicinska bedömningar eller råd. Din roll är att hålla ditt team, dina kunder och ditt varumärke samman.

Lycka till!