Expedition Destination


Yes! Kampanjen Expedition Destination där Swedavia söker upptäcktsresande är nominerad i tävlingen SPINN! Kampanjen är ett samarbete mellan Swedavia, tomorro’ och FLB Europa. Nu håller vi tummarna!

Swedavia driver landets flygplatser och kommunikationskonceptet Expedition Destination är en kampanj med syfte att exponera nya intressanta resmål. Ett kommunikationskoncept där Swedavia låter målgruppen själva upptäcka världen genom att anmäla sig som reseambassadör. En integrerad kampanj för både köpta och förtjänta kanaler i samarbete med FLB Europa.

Kampanjens kommunikativa delar är allt från reseambassadörsrekryteringen i sig till exponering av ambassadörernas reseberättelser från destinationerna, vilka tas ut både i print, i köpta digitala kanaler, på exponeringsytor på flygplatserna, i nativeannonsering samt i egna sociala kanaler och på webb.

Spinn är tävlingen som belönar Sveriges bästa PR

PR är all kommunikation i icke-köpta och egna kanaler som bygger trovärdighet, ändrar beteenden, bygger varumärken och driver försäljning. Sedan år 2005 inkluderar Spinn även köpta kanaler, främst genom kategorin ”Årets integrerade kampanj”.