Är det dags att planera och producera årsredovisning? Vår VD Johanna sammanfattar trender och hur du tar tillvara möjligheterna.


En årsredovisning ska inte bara produceras, och vara till punkt och pricka korrekt, den är också en viktig pusselbit i kommunikationen. Vi hjälper företag att ta fram årsredovisningar som bottnar i både omvärld, varumärket och den senaste kommunikativa tekniken.

1. Emotionellt berättande växer

Årsredovisningar har för länge sedan utvecklats från att ”bara” vara en sammanställning av årets räkenskaper och förvaltning till att kommunicera varumärkets värden och företagets position.

Utöver det ser vi att årsredovisningarna växer i omfång med allt mer berättande. Med andra ord har storytelling smugit in även på den här arenan för att förmedla emotionella och konkreta värden på ett medryckande sätt. Det emotionella lyser också igenom i grafiken med bilder som tar för sig, stora textblock och animerade inslag. Till och med magasinsliknande årsredovisningar dyker upp allt mer.

2. Stora frågor och sammanhang

Det är inte bara omfång och innehåll som breddas. Även typen av innehåll breddas.Trenden pekar på att de stora frågorna om hur företaget påverkar samhället och omvärlden blir viktiga. I och med det breddas även målgrupperna till andra än de som har ett intresse i det rent ekonomiska.

För att tillgängliggöra informationen blir det vanligare (och viktigare) att lyfta fram relevanta höjdpunkter. Mottagaren utanför den vana årsredovisningsläsaren är van att scrolla med blicken och snabbt få överblick. Det återspeglas i årsredovisningarnas form.

3. Integrerad hållbarhet, naturligtvis

Vi ser att allt fler går från att dela upp årsredovisning och hållbarhetsredovisning i två separata delar. Till att istället integrera hållbarhetsfrågorna i hela innehållet. Det är heller inte lika självklart att dela upp finansiella mål och hållbarhetsmål längre. Det blir allt vanligare att benämna båda målen rätt och slätt som mål. Och det känns väl helt naturligt?

4. Mogen digitalisering

Att årsredovisningar digitaliseras är inte nytt. Men nu ser vi frukten av att företag har testat olika digitala lösningar under några år, för att nu landa i att ha både en digital och en ”analog” årsredovisning. 

Den moderna mottagaren vill ”browsa” årsredovisningen. Då är en lättsmält digital version, som anpassar sig till mobil, padda eller dator en attraktiv lösning. Här ser vi allt oftare varianter där

centrala delar och high lights presenteras på ett aptitligt och överskådligt sätt.

Å andra sidan ser vi också ett återtåg till kunna skriva ut siffror, data och fakta. Därför behövs också en analog variant som tryckt upplaga eller som pdf att ladda ner.

5. Det rörliga tar plats

Likväl som den mesta kommunikationen går även årsredovisningarna mor rörligt och film. Många har ser potentialen i att förmedla VD:s ord med hans egna ord på film. En potential väl värd att överväga, då inget annat media än film förmedlar innehåll, både visuellt och ljud, med samma intryck. 

6. Mer plats åt medarbetarfrågor

Utöver hållbarhet lyser även företagens allmänna fokus på Employer Branding och medarbetarfrågor igenom. Autentiska personer från hela verksamheten porträtteras och man lyfter  fram hur företaget värnar och satsar på medarbetarna. Inte minst syns den heta jämställdhetsvinkeln tydligt.

Gå till tomorro’s startsida