Tomorro’ välkomnar Stockholms Hamnar bland uppdragsgivarna


I tuff konkurrens med 23 andra byråer är det vi på Tomorro’ som blivit Stockholms Hamnars nya reklambyrå efter upphandling. Stockholms Hamnar arbetar för att utveckla Stockholm som en levande och modern sjöfartsstad för invånare, näringsliv och turism. De erbjuder kajplatser, anläggningar samt service och tjänster för färje-, kryssnings- och godstrafik. Att ta hand om innerstadskajerna och service till skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik ingår också i deras uppdrag.

Vi kände att vi var som hand i handske

Med vår erfarenhet inom transport och politiskt styrda verksamheter kombinerat med expertis inom kommersiella upplevelser kände vi direkt att vi är rätt partner för Stockholms Hamnar, säger Pamela Nyman, kundansvarig på Tomorro’.

Vårt uppdrag är övergripande och innebär att producera kommunikation för skiftande målgrupper – stora och breda som små och specifika. I uppdraget ställs höga krav på förmåga att sätta sig in i de olika målgruppernas förutsättningar, behov och relation till Stockholms Hamnar. Vi ska också vårda och stärka varumärket Stockholms Hamnar som i sin tur är en del av Stockholms stad.

”Det händer mycket hos oss just nu”

– Det händer oerhört mycket hos oss just nu. Det är därför viktigt att snabbt komma igång och det blir spännande att påbörja samarbetet med Tomorro’, säger Camilla Strümpel kommunikationschef på Stockholms Hamnar.

Gå till tomorro’s startsida