Det förkonstlade fenomenet grandstanding, när människor och varumärken säger det som intressenter vill höra, har berikats med ett genomgott syskon — brandstanding. Ett fenomen som definieras av att varumärken står upp för sina djupaste övertygelser. I en tid där människor höjer rösten, twittrar och demonstrerar för en bättre värld, har det aldrig funnits bättre tillfälle att som varumärke också ta ställning för det man tror på.

Varför är det så viktigt att som varumärke ta ställning?

 70% vill att varumärken ska ta ett aktivt ställningstagande i aktuella frågor.* 

Svaret på denna fråga är att konsumenter efterfrågar just detta. 70% vill att varumärken ska ta ett aktivt ställningstagande i aktuella frågor*. Men varför tycker då konsumenter att det är så viktigt att man som varumärke ska tycka något? Jo, svaret ligger i att 1) det ger varumärket en autentisk röst som skapar trovärdighet, 2) förser konsumenterna med tryggheten att veta vad konsumtionen av varumärket säger om dem och slutligen 3) konkretiseras underliggande värden och drivkrafter. Med andra ord finns det anledning att börja fundera; vad är det ditt varumärke kommunicerar och hur står det sig i relation till aktuella samhällsfrågor?

Vad tycker du egentligen?

Det är lätt hänt att slagkraft försvinner i ett för abstrakt statement som säger ”Vi står upp för miljön!”. Försök istället att hitta en mer konkret underkategori av hållbarhet.

Innan ditt varumärke ger sig ut i demonstrationståg med plakat, bör en självrannsakan – en inventering av verksamhet och värderingar – utföras. För vad tycker du egentligen, vad är viktigt för dig och vilka faktorer är det som driver varumärket. Är det människors tillvaro eller är det att värna om miljö? Det är lätt hänt att slagkraft försvinner i ett för abstrakt statement som säger ”Vi står upp för miljön!”. Försök istället att hitta en mer konkret underkategori av hållbarhet, som är enklare att svara upp mot. Kanske är en plastpås-stopp, flygvägran och veganisering exempel på mer konkreta sådana.

Detta betyder inte att du behöver ta ställning för och lösa alla omvärldsproblem. Less is more. Det du tycker måste ha en uppenbar och begriplig koppling med varumärkets övergripande verksamhet, annars är risken att du förlorar den autentiska kraften i ditt ställningstagande. Relevant är elegant. 

1, 2, 3, kör!

Både omvärlden och konsumenterna är redo för ditt ställningstagande.

Nu har vi kunnat konstatera att både omvärlden och konsumenterna är redo för ditt ställningstagande. Allt som fattas är framvaskningen av hur varumärkets drivkrafter kan tas i praktiskt uttryck för en bättre värld.

Lycka till!