Står du inför ett varumärkesarbete? Här summerar vi några reflektioner att tänka på.


I nära samklang med Apoteksgruppens ledning och styrelserepresentanter har vi arbetat fram en grundligt underbyggd varumärkesstrategi. Grundbultarna är en särskiljande vision, verklighetsförankrade kärnvärden och ett högre syfte med ett motiverande fokus. Nu påbörjas resan att förverkliga visionen och mycket spännande är redan på gång.

Responsen från medarbetarna har varit oerhört positiv och vi får hela tiden höra att de nya värdena och visionen verkligen rimmar fint med kulturen på företaget säger Malin Hammarström, Marknadschef på Apoteksgruppen.

tomorro’s 6 tips för ett lyckat varumärkesarbete:

1 varumärket är en ledningsfråga – i arbetsgruppen behöver nyckelkompetenser finnas med och helst representanter från styrelsen.

2 avsätt tid – en genomarbetad strategi tar tid och behöver regelbundna möten under en längre period.

3 copy med från början – du effektiviserar processen genom att ha med en kompetent copy i arbetsgruppen från början. Det kommer i slutändan handla om träffsäkra formuleringar.

4 A och O är att hitta en särskiljande position och vision. Lägg ditt fokus här!

5 Undvik att skapa hyllvärmare. Förankring hos alla medarbetare är en viktig nyckel för att strategin ska hållas levande och integrerad i hela organisationen.

6 Våga se verkligheten i vitögat när det handlar om framtiden för branschen du verkar i. Se styrkor och svagheter kring ditt företags existens. Där lägger du grunden för en vass vision.

Gå till tomorro’s startsida