Grafisk profil. Svenska FN-förbundet

UTMANING
Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna. Organisationen har tusentals organiserade medlemmar.

LÖSNING
Vi har samarbetat med Svenska FN-förbundet under flera år och under åren formgivit och förädlat den grafiska profilen. Med modervarumärke, projektvarumärken och partnervarumärken. Samt färgpalett och grafiska element.