Webb. Menssäkrad!

UTMANING
Kampanjen #menssäkrad drivs genom ideellt engagemang av My Period is Awesome och bygger på opinionsbildning kring att ha sanitetsskydd tillgängligt på skolor, restauranger och offentliga rum.

LÖSNING
Med en smidig, enkel liten webbsida uppbyggd som en ”onepager” skapar vi snabb överblick av kampanjer och informerar om organisationen och hur du själv kan agera. För ändamålet har vi arbetat i webbverktyget Squarespace. En strukturerad webbforum som är enkel för kunden att själva uppdatera.