NYTT UPPDRAG. Pensionskapital för investeringar i infrastruktur

Vi påbörjar nu ett samarbete och välkomnar Polhem Infra som ny uppdragsgivare. Polhem Infra är AP-fondernas nya bolag för investeringar i svensk infrastruktur.

Polhem Infra är ett investeringsbolag som bildades våren 2019 av Första, Tredje och Fjärde AP-fonden. Syftet är att erbjuda offentliga och privata aktörer inom energi och infrastruktur ett tryggt och långsiktigt alternativ till utländska investerare. Vi startar uppdraget med en genomarbetad budskapsplattform och en strategisk plan för året.

 

”Det är en ny uppdragsgivare med flera dimensioner som kommer gynna både Sveriges tillväxt och pensionsspararna. De har ett starkt team på plats vilket kommer vara en av nycklarna för framgång. Vi har nyligen startat upp och ser framemot ett nära och givande samarbete.

Pamela Nyman, kommunikationsstrateg och partner på Tomorro’.

”Tomorro’ är agila och proffsiga i sitt sätt att ta sig an uppdrag och det har gett fina resultat i tidigare samarbeten. Vi ser framemot att lyfta fram Polhem Infra tillsammans.

Patrik Nilsson, investeringsdirektör på Polhem Infra.

Om Polhem Infra 

Polhem Infra är ett investeringsbolag, grundat gemensamt 2019 av AP-fonderna AP1, AP3 och AP4. Bolaget fokuserar på direktinvesteringar i onoterade svenska verksamheter som bedriver eller tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och tillgångar såsom exempelvis förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur. Polhem Infras mål är att vara en prioriterad partner för både offentliga och privata aktörer som investerar i och förvaltar tillgångar inom infrastruktur och som har fokus på hållbar samhällsutveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.