KONE TAR HISSEN TILL TOMORRO’

KONE tar hissen till tomorro’


KONE Hissar lanserar en unik helhetslösning och väljer tomorro’ för att paketera lösningen i ett kommunikativt koncept som lyfter KONE hissar. Resultatet blev kampanjen KONE Next Level – Totallösningen som följer dig genom hela projektet och tar hissen ända upp.

Vi arbetade fram tre olika strategiska spår, och tillsammans med kunden landade vi i konceptet Next Level. Ett internationellt gångbart koncept tydligt signalerar KONEs innovativa arbetssätt och lösningar.

KONE Next Level är helhetslösningen som tar bostadsrättsföreningars idéer om en hiss vidare till nästa nivå. Tillsammans med KONEs experter hittas lösningarn som fungerar i just den aktuella föreningen.

Kampanjen tas ut i print, filmer, content för sociala medier samt i förtjänta kanaler, press.