TOMORRO’ BAKOM 1:A-PRISET I ÅRETS FÖRETAGSSAMARBETE

Hurra! I slutet av april kammade vår kampanj ”Hej Snippan” hem förstapriset i kategorin ”Årets företagssamarbete” – ett samarbete mellan Apoteksgruppen och Svenska FN-förbundet genomfört av oss på Tomorro’. Vi är stolta och glada över att vårt initiativ att förena två av våra kunder har genererat i ett så lyckat partnerskap och en vinst, men främst hur vi tillsammans har lyckas bidra till ett så viktigt projekt som Flicka. Projekt Flicka kämpar mot könsstympning och barnäktenskap i utvecklingsländer.

Prisutdelaren FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, är en branschorganisation som genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd i insamlingsfrågor vill öka förtroendet och förutsättningarna för insamling till goda ändamål.

.

Vi är oerhört stolta över att vårt initiativ att förena två av våra kunder Apoteksgruppen och Svenska FN-förbundet har genererat dels en hel del medel till ett oerhört viktigt ändamål och dels gett båda företagen lyskraft. Det är mod, skärpa och drivkraft i båda organisationerna som gett avkastning på en bra idé.

Pamela Nyman, projektlerare.

En förening mellan två av våra kunder blev en succé!

Tomorro’ initierade tidigt ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Apoteksgruppen för kampanjen ”Hej snippan”. Samarbetet har nu blivit utsett till Årets företagssamarbete av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII).