Meppel

Tomorro’, Sveriges representant i byrånätverket CommWorld

Tomorro’, Fördelarna med att vara Sveriges representant i byrånätverket CommWorld.
För dig som kund och för oss som byrå. 


Under årets träff i Helsingfors valdes vi in i byrånätverket CommWorld. Med det är tomorro’ nu Sveriges representant bland 16 europeiska byråer. Nätverket grundades 1989 och erbjuder medlemmarna utbyte av strategier, inspiration, kreativitet och en värdefull möjlighet att samarbeta över gränserna.

1. Transparens blev glasklart på riktigt.


Ordet transparens är inte nytt. Men i nätverket fick ordet sin rätta innebörd. Det stod klart att när byråer inte konkurrerar på samma marknad så delades framgångsrecept, motgångar, handgripliga tips och högtflygande visioner öppenhjärtigt. Ett värdefullt kompetenskapital som vi nu tar vidare till vår egen och våra kunders utveckling.


2. Europiska muskler.


Att marknaderna i Europa är olika är inte nytt. Men HUR ska man bäst anpassa ett marknadsbudskap så att det passar målgrupper utanför Sveriges gränser? Nätverket kompetensdelar, testar och bistår varandra med insikter, know-how och konkreta lösningar utifrån sin lokala expertis. tomorro’ har nu en unik resurs att bistå svenska uppdragsgivare med europeiska muskler.

3. Pulsen på vår egen kompetens.


Att mäta sig och jämföra sig är inget nytt. I det här fallet gav det oss mervärde. Vi fick en temperaturmätare på hur vi som svensk byrå mäter oss jämte europeiska byråer. Det gav oss energi och viljan att vässa än mer. Men också känslan av stolthet. Vi blev imponerade av andra – men de andra blev också imponerade av oss.

Tomorro’ was one of many agencies competing for membership in CommWorld.They impressed me with an immediate sense of energy and personal commitment to excellence, creative curiosity and openness of their leaders. All this was confirmed when meeting in person as good chemistry is the ultimate condition for lasting friendships and business relationships.”


Jorg Borgwardt, Representative of CommWorld, Vale International, New York


KONE TAR HISSEN TILL TOMORRO’

KONE tar hissen till tomorro’


KONE Hissar lanserar en unik helhetslösning och väljer tomorro’ för att paketera lösningen i ett kommunikativt koncept som lyfter KONE hissar. Resultatet blev kampanjen KONE Next Level – Totallösningen som följer dig genom hela projektet och tar hissen ända upp.

Vi arbetade fram tre olika strategiska spår, och tillsammans med kunden landade vi i konceptet Next Level. Ett internationellt gångbart koncept tydligt signalerar KONEs innovativa arbetssätt och lösningar.

KONE Next Level är helhetslösningen som tar bostadsrättsföreningars idéer om en hiss vidare till nästa nivå. Tillsammans med KONEs experter hittas lösningarn som fungerar i just den aktuella föreningen.

Kampanjen tas ut i print, filmer, content för sociala medier samt i förtjänta kanaler, press.