Värmland läser. Opinionsbildande film för Region Värmland

UTMANING
Region Värmland driver projektet ”Värmland läser”. Ett initiativ för att öka förståelse av de effekter läsande ger individen. Ett rikt ordförråd gör det lättare för människan att navigera genom livet. Regionen vill påverka alla som arbetar med barn- och unga att satsa på att sprida läskraften.

LÖSNING
Vi valde att utforska hur vi emotionellt och visuellt kan visa att det är svårare att navigera i livet och samhället utan ett rikt ordförråd. Vår lösning bygger på insikten att det är många känner igen sig i den typiska känslan av att inte hitta orden i stunden när man behöver dem. Genom att läsa får man många ord, referenser och bred kunskap i förrådet och då får du fram det som… du borde ha sagt.