Grafisk profil. Sexuell och reproduktiv hälsa i Region Värmland

UTMANING
Sexuell och reproduktiv hälsa (även kallat SRHR) är en viktig del av människans rättigheter och när alla som arbetar inom vården tar hänsyn till SRHR utförs en bättre vård. Region Värmland vill ta fram ett grafiskt koncept som hjälper både invånare och vårdpersonal att känna igen dessa frågor.

LÖSNING
Vår analys visar att de flesta helst undviker SRHR-frågan. Dels för att de tycker att ”det inte är mitt ansvar” men också för att det är ett obekvämt och pinsamt ämne att prata om eller ställa frågor kring. Vi skapade en grafiskt koncept som påminner om att inte blunda för elefanten i rummet. Där tre tongivande mönster är centrala. – Mönster baserade på tre ordspråk som förstärker tre olika infallsvinklar utifrån problematiken.

Elefant: Inte blunda för elefanten i rummet.
Zebra: Våga tänk Zebra när du hör hovar.
Djungel: Rättigheter och skyldigheter i den sexuella djungeln.