Hej Snippan! Apoteksgruppen

UTMANING
Apoteksgruppen är landets 4e största apotekskedja. Utmaningen låg i att bryta igenom och skapa unikitet i apoteksbranschen, en bransch där alla upplevs lika. De säljer samma typ av produkter och samtliga aktörer driver hälsofrågan. Frågan var; hur ska vi nå ut och differentiera oss, med mindre budget och lägre kännedom än övriga apotekskedjor?

LÖSNING
Med ”Hej Snippan” valde vi att sätter kvinnors underliv i fokus, en viktig kroppsdel som har stor betydelse för kvinnors hälsa, men som ofta göms och glöms. Kampanjen har flera unika delar, från en digital Snippskola till ett skräddarsytt CSR-samarbete (Corporate Social Responsibility) till onlinemedia och explicit print. Inte minst en unik vara för försäljning i apoteken direkt kopplat till kampanjen och till syftet. Kampanjens starka visuella utformning fungerade som en katalysator för budskapet likväl som en otvivelaktigt sammanhållande grafik genom alla kommunikativa led.