Tre koncept som lyfter. Kone Hissar

UTMANING
Hissföretaget KONE vet att rörligt material på sociala kanaler genererar större effekt än stillbilder. Utifrån denna insikt vill de skapa en frekvent röst mer relevant innehåll på Facebook och LinkedIn.

LÖSNING
Vi satsade på att arbeta tre animerade koncept utifrån tre, för Kone grundläggande fokusområden. Medarbetare, teknisk innovation och nyheter. Vi tog språng ur klassiska i folkmun populära hiss-metaforer. och skapade tre rörliga content-koncept.

KONE LYFTER: medarbetare, kunder, partners.
VECKANS HISSPITCH: fakta om hissnande innovationer.
DAGENS HISS: nyheter värda att höja.