Sustainovation – Innovation och hållbarhet för Skanska

Skanska, ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, kom till oss med uppdraget att skapa ett namn och koncept till deras initiativ som bygger på innovation, hållbarhet och samverkan. Vi skapade ett namn som beskriver precis vad det handlar om. Och en profil som ger initiativet en egen karaktär samtidigt som det gifter sig med grafiken för de globala målen likväl som med Skanskas värderingar. Sustainovation är fött – Hållbarhet och innovation med siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.